Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4130 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o miejscu publicznym (uchylony)

Art. 1.

  1. Miejscem publicznym Starosarmacji jest dział na Forum Centralnym.
  2. Wiadomości opublikowane w starosarmackim dziale Forum Centralnego przekazuje się na listę dystrybucyjną starosarmacja@googlegroups.com. Listę konfiguruje się w ten sposób, że odpowiedzi są kierowane na starosarmacki dział Forum Centralnego.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paviel v-hr. von Thorn-Browarczyk,
Sekretarz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny