Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4131 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstw

§ 1.

Nadaję obywatelstwo:

1. Monice Bryndzie, AD002;

2. Shoverowi, T1157;

3. Mateuszowi Morawcowi, A9795;

4. Bartoszowi Kazimierzowi Kremzie, T1179;

5. Emanuelowi Śmigło, A4033.

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) diuk Khand,
regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny