Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskStatut Książęcego Miasta Grodziska, poz. 4138 [X]

Grodzisk, dnia 21 marca 2010 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska

w sprawie odwołania i powołania dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych

§1

Odwołuję ze stanowiska dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych Pana Valdasa Pekchovara.

§2

Powołuję na stanowisko dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych Pana Rhadmora Ravendorff-Marcjan-Chojnackiego.

§3

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Mateusz Kozłowski,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny