Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4194 [X]

Grodzisk, dnia 23 kwietnia 2010 r.

Uchwała Zgromadzenia Obywateli

w sprawie wyboru Namiestnika Starosarmacji (uchylony)

Zgromadzenie Obywateli Starosarmacji postanawia, iż Namiestnikiem Starosarmacji zostaje Piotr diuk Hasselandzki.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Sekretarz Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny