Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4195 [X]

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o wyłanianiu deputowanych do Parlamentu Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Deputowanym do Parlamentu Starosarmacji może być każdy Starosarmata, rozumiany jako mieszkaniec Starosarmacji od co najmniej 30 dni, obywatel Księstwa Sarmacji.

Art. 2.

Deputowanych w liczbie od 3 do 5 powołuje Namiestnik spośród aktywnych Starosarmatów, w tym jednego na wniosek Wielkiego Mistrza Zakonu Feniksa.

Art. 3.

Kadencja deputowanych trwa cztery miesiące.

Art. 4.

W terminie 3 miesięcy od wyłonienia Parlamentu Starosarmacji, Parlament przyjmie nową ustawę o wyłanianiu deputowanych, przewidującą, iż co najmniej 3/5 deputowanych pochodzi z wyboru.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Praw.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny