Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4197 [X]

Grodzisk, dnia 27 kwietnia 2010 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

o wynikach wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej

Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 88 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 22 stycznia 2009 r. podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Izby Poselskiej Sejmu Księstwa Sarmacji XXVI kadencji:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 99,
 2. Liczba oddanych głosów: 35 (35.35%),
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Kandydaci niezrzeszeni
   1. Szymon bar. Nowicki: 3
   2. Mateusz Cezar : 10
   3. Roan Łuryx: 5
   4. Michał Michaelus: 5
   5. Leszek Żółtowski: 10
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 2,
 5. Mandat Poselski uzyskał Pan Leszek Żółtowski.

Wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze
raport z obliczania głosów

 

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file sio.txt.
Ballot file contains 6 candidates and 35 ballots.
Removed withdrawn candidate XXXX from the ballots.
Ballot file contains 33 non-empty ballots.

Counting votes for Ballot data from file sio.txt using Scottish STV.
5 candidates running for 1 seat.

R|NOWI       |MICH       |ZOLT       |LURY       |CEZA       |Exhausted  |Surplus    |Threshold  
==================================================================================================
1|    3.00000|    5.00000|   10.00000|    5.00000|   10.00000|    0.00000|    0.00000|   17.00000
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count of first choices. No candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and
| their votes transferred for the next round.
==================================================================================================
2|           |    5.00000|   10.00000|    5.00000|   11.00000|    2.00000|    0.00000|   17.00000
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating NOWI and transferring votes. No candidates have surplus votes so
| candidates will be eliminated and their votes transferred for the next round.
==================================================================================================
3|           |           |   15.00000|    5.00000|   11.00000|    2.00000|    0.00000|   17.00000
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating MICH and transferring votes. Candidates MICH and LURY were tied when
| choosing candidates to eliminate. Candidate MICH was chosen by breaking the tie randomly. No
| candidates have surplus votes so candidates will be eliminated and their votes transferred for
| the next round.
==================================================================================================
4|           |           |   19.00000|           |   11.00000|    3.00000|    2.00000|   17.00000
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating LURY and transferring votes. Candidate ZOLT has reached the threshold
| and is elected.

Winner is ZOLT.

DODAĆ BAZE GŁOSÓW

(—) Jack diuk O’Neill
członek Książęcej Komisji Wyborczej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny