Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweKonstytucja Księstwa Sarmacji, poz. 4205 [X]

Grodzisk, dnia 8 maja 2010 r.

Ustawa Konstytucyjna

nowelizacja Ustawy Konstytucyjnej o Sejmie (uchylony)

Art.1.


Art. 4. ust. 1. Ustawy konstytucyjnej o Sejmie ("Izba Senatorska i
Izba Poselska są wybierane na czteromiesięczne kadencje") otrzymuje
brzmienie "Izba Senatorska jest wybierana na trzymiesięczną kadencję.
Izba Poselska jest wybierana na dwumiesięczną kadencję".

Art.2.


Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) z up. Księcia
Jack diuk O’Neill

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny