Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 421 [X]

Grodzisk, dnia 1 maja 2006 r.

Obwieszczenie Księcia

o wyniku referendum konsultacyjnego w sprawie uznania forum.sarmacja.org za oficjalne forum Księstwa Sarmacji

Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 21 o referendum z dnia 19 maja 2003 r., zwanej dalej „ustawą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki referendum konsultacyjnego w sprawie uznania forum znajdującego się pod adresem www.forum.sarmacja.org za oficjalne forum Księstwa Sarmacji:

  1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 464 (100%).
  2. Liczba oddanych głosów: 102 (21.98%).
  3. Postawione w referendum pytanie: Czy jesteś za uznaniem forum znajdującego się pod adresem www.forum.sarmacja.org za oficjalne forum Księstwa Sarmacji, z zachowaniem listy dyskusyjnej jako podstawowego miejsca publicznych dyskusji w Sarmacji?
  4. Liczba głosów oddanych na opcję TAK: 54 (52.94%)
  5. Liczba głosów oddanych na opcję NIE: 39 (38.24%)
  6. Liczba głosów oddanych na opcję WSTRZYMUJĘ SIĘ: 9 (8.82%)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny