Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Baridasu (archiwum)Ordonanse Króla (jednolite i obowiązujące), poz. 4212 [X]

Almera, dnia 11 maja 2010 r.

Rozkaz Króla Baridasu

o zarządzeniu konsultacji z poddanymi w sprawie inkorporacji Królestwa Baridasu do Księstwa Sarmacji (uchylony)

MY, MICHAŁ FELIKS,
z woli Narodu książę Sarmacji, król Baridasu, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary Południowej, Meleny, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracofii, Dahrimu, Gideny, Kartoli, Kimbrusu, Markony i Wedli, wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy — pozdrowienie.

Mając na uwadze pojawiające się wśród naszych poddanych głosy o potrzebie przyłączenia Królestwa Baridasu do Księstwa Sarmacji, postanawiamy zarządzić na dni 14–16 maja 2010 r. (do godz. 21.00) głosowanie, w którym obywatele sarmaccy zamieszkali w Królestwie Baridasu w chwili ogłoszenia niniejszego rozkazu udzielą odpowiedzi na pytanie „Czy jesteś za inkorporacją Królestwa Baridasu do Księstwa Sarmacji?”.

(—) Michał Feliks, R.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny