Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4214 [X]

Grodzisk, dnia 13 maja 2010 r.

Ustawa Starosarmacji

o Starosarmatach (uchylony)

Art. 1.

Starosarmatą jest zamieszkały na obszarze Starosarmacji obywatel sarmacki, który podpisał Deklarację Starosarmaty w następującym brzmieniu „Ślubuję, że jako Starosarmata, wierny Jego Książęcej Mości stosownie do praw Księstwa Sarmacji, wedle swoich umiejętności i czasu będę wspierał aktywność i rozwój Sarmacji i Starosarmacji oraz szczerze i otwarcie wskazywał uczynione względem nich uchybienia i zaniedbania”.

Art. 2.

Utrata statusu Starosarmaty następuje wskutek:

  1. utraty obywatelstwa sarmackiego,
  2. opuszczenia Starosarmacji,
  3. nieodnowienia Deklaracji Starosarmaty po upływie trzydziestu dni od dnia jej poprzedniego podpisania.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny