Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4221 [X]

Grodzisk, dnia 16 maja 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 4 Ustawy Sejmu nr 103 Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. zarządzam wybory do Izby Senatorskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 21 maja — 25 maja 2010 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 28 — 30 maja 2010 r.,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.is-kandydatury.sarmacja.org/,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.is-wybory.sarmacja.org/ ,
 5. Liczba wybieranych senatorów: 3,
 6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej:
  • JKM Michał Feliks — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • JKW Piotr Mikołaj — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • Henryk K. mar. Leszczyński — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą.

 

§ 2.

Na podstawie art. 4 Ustawy Sejmu nr 103 Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. zarządzam wybory do Izby Poselskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 21 maja — 25 maja 2010 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 28 — 30 maja 2010 r.,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.ip-kandydatury.sarmacja.org/ ,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.ip-wybory.sarmacja.org/ ,
 5. Liczba wybieranych posłów: 7,
 6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej:
  • JKM Michał Feliks — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • Jack diuk O`Neill — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą,
  • Henryk K. mar. Leszczyński — właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny