Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiPostanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 4227 [X]

Srebrny Róg, dnia 18 maja 2010 r.

Zarządzenie Przewodniczącego ZE

o zwołaniu Zgromadzenia Elektorów

§1

Na podstawie art. 1 ust. 2 Dekretu Króla Teutonii nr 1/2010 o Zgromadzeniu Elektorów i sukcesji Tronu Królestwa Teutonii zwołuję Zgromadzenie Elektorów na obrady na Forum Teutońskim, pod adresem http://forum.teutonia.one.pl/viewforum.php?f=30, na dzień 20 maja 2010 r. godz. 19:00.

§2

Wszyscy obywatele teutońscy chcący wziać udział w Zgromadzeniu Elektorów winni zadeklarować swą obecność przed jego rozpoczęciem, na Forum Teutońskim w dziale "Deklaracje/potwierdzenia obecności".

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Przewodniczący Zgromadzenia Elektorów Królestwa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny