Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4248 [X]

Grodzisk, dnia 24 maja 2010 r.

Postanowienie Namiestnika Starosarmacji

w sprawie ogłoszenia listy naczelników miast, wsi i skansenów pozostających na urzędach (uchylony)

Na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy Starosarmacji o naczelnikach miast, wsi i skansenów z dnia 17 maja 2010 r. podaję do publicznej wiadomości listę naczelników miast, wsi i skansenów pozostających na swoich urzędach:

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny