Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 4256 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 maja 2010 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr 3/2010

w sprawie zmiany miejsca głównego miejsca publicznego Królestwa Teutonii

§ 1.

Senat Królestwa Teutonii niniejszą uchwałą wyraża zgodę na zmianę głównego miejsca publicznego Królestwa Teutonii, przenosząc swoją aktywność z forum teutońskiego na forum centralne, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Senat nakłada obowiązek sumiennej archiwizacji dotychczasowych danych forum teutońskiego oraz ich implementacji w stosownym dziale na forum centralnym.

§ 3.

Nadzór nad obowiązkiem określonym w § 2. Senat powierza Królowi.

(—) Kawaler Mikołaj Wiśnicki,
Marszałek Senatu Królestwa Teutonii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny