Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 4257 [X]

Srebrny Róg, dnia 28 maja 2010 r.

Dekret Króla Teutonii nr 2/2010

w sprawie uchylenia niektórych aktów prawnych

Art. 1.

Na podstawie Art. 15 Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 9 kwietnia 2010 r., uchyla się następujące akty prawne:

  1. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005 o Siłach Porządkowych Marchii Teutońskiej z dnia 5 maja 2005 r.
  2. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 19/2005 o Rzeczniku Interesów Nowych Mieszkańców Marchii Teutońskiej z dnia 16 stycznia 2005 roku.
  3. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 37/2007 o zmianie Dekretu nr 33/2006 - Ordynacji Wyborczej do Senatu MT  z dnia 15 sierpnia 2007 r.
  4. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 38/2008 o Radzie Marchii z dnia 13 października 2008 r.
  5. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 36/2007 o zmianie Dekretu nr 33/2006 - Ordynacji Wyborczej do Senatu MT z dnia 30 czerwca 2007 r.
  6. Dekret Króla Teutonii o zmianie Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 23/2005 z dnia 24 lipca 2009 r.
  7. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 16/2005 o orderach i odznaczeniach z dnia 14 stycznia 2005 r.
  8. Ustawa Senatu Marchii Teutońskiej nr 10/2009 o obywatelstwie teutońskim z dnia 1 stycznia 2009 r.
  9. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 31/2006 o Kancelarii Namiestnikowskiej z dnia 21 kwietnia 2006 r.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Diuk Michael von Lichtenstein,
Praeses Regni Teutoniae.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny