Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4265 [X]

Grodzisk, dnia 31 maja 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zwołania Izby Senatorskiej i Izby Poselskiej na obrady

§ 1.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 Ustawy konstytucyjnej o Sejmie zwołuję Izbę Senatorską i Izbę Poselską na obrady na dzień 1 czerwca 2010 r. oraz powołuję:

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny