Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4270 [X]

Grodzisk, dnia 9 września 2009 r.

Rozkaz Hetmana nr 67/09

w sprawie nadania odznaczeń wojskowych

Na podstawie art. 5 ust. 7 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r. oraz art. 4 ust. 2 Dekretu nr 502 z dnia 13 października 2008 r. o Orderach i Odznaczeniach ze zmianami z dnia 10 lutego 2008 w Imieniu Księcia Sarmacji nadaję:

Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami:

Złoty Medal Za długoletnią Służbę:

Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę:

Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę:

(—) Magnuszewski.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny