Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4278 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania tytułów, orderów i odznaczeń

(1) Pan Łukasz DEC - tytuł Kawalera - za wkład włożony w rozwój Marchii Teutońskiej poprzez stworzenie wielu nowych teutońskich stron internetowych;

(2) Pan Adrian GAJ - tytuł Kawalera - za wkład włożony w rozwój sarmackiego i teutońskiego rynku prasowego poprzez rozwijanie "Wieści Teutońskich" oraz wkład w sarmackie i teutońskie dziedzictwo narodowe;

(3) Pan Wojciech bar. KACZMARCZYK - Krzyż Srebrny Orderu Wolności - za wytrwałą pracę na rzecz Marchii Teutońskiej, wysiłek włożony w organizację i pracę teutońskich władz publicznych oraz stworzenie i prowadzenie Encyklopedii Teutońskiej;

(4) Pan Timios KIECHAJAS - tytuł Baroneta - za wkład włożony w rozwój Marchii Teutońskiej poprzez ofiarne wykonywanie obowiązków namiestnika pro tempore oraz wkład w rozwój sarmackich i teutońskich mediów poprzez pracę w "SarmaVoice" i "Wieściach Teutońskich";

(5) Pan Krzysztof ROMANOWSKI - tytuł Kawalera - za wkład włożony w sarmackie i teutońskie dziedzictwo narodowe oraz animowanie teutońskiego życia kulturalnego;

(6) Pan Jarosław SADOWSKI - Krzyż Zasługi z Liliami - za ofiarną działalność publiczną w Marchii Teutońskiej oraz wkład w rozwój sarmackich mediów poprzez pracę w "SarmaVoice".

(—) Piotr Mikołaj

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny