Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 429 [X]

Grodzisk, dnia 5 maja 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 kwietnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karol Przetakiewicz
Data i miejsce urodzenia: 20.02.1987 Kędzierzyn - Koźle
Miejsce zamieszkania: Kędzierzyn - Koźle
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-01-01 (113)
Identyfikator: A6054

Chciałbym być pełnoprawnym obywatelem Księstwa Sarmacji.
Pragne zostć obywatelem aby mieć większe możliwości
angażowania się w życie księstwa. Jestem mieszkańcem Księstwa
Sarmacji juz dość dlugo. 
Ukończyłem Instytut Edukacji Sarmackiej.
Pracowałem już w trzech różnych firmach. 
Systematycznie żywie się i zbieram pieniądze na dom.
W przyszłości chciałbym zająś się polityką. chciałbym również
otworzyć firme. 
W razie jakichkolwiek pytań prosze pisać na nume gg: 1848104
.
Prosze o pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Karol Przetakiewicz

Adres IP: 82.160.88.151
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 26 kwietnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Zbigniew Malon
Data i miejsce urodzenia: 24.09.1982 Bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-04-11 (15)
Identyfikator: A6963

Chciałbym uzasadnić to tym iż jestem wiceburmistrzem
czarnolasu, mam stałą prace.
Wybudowałem także dom i zamieszkałem w nim na stałe.
Otworzyłem także restauracje i pracuje pozasyriuszowo jako
zarzadca lotniska czarnoleskiego i aeroklubu (w trakcie
budowy/przetargu) oraz jako strażnik miejski i niezamierzam
opuszczac sarmacji.

malon

Adres IP: 82.146.225.103
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 kwietnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Maciej Górka
Data i miejsce urodzenia: 06.11.1992r. Brodnica
Miejsce zamieszkania: Brodnica
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-04-10 (17)
Identyfikator: A6957

Jak już wyżej napisałem, nazywam się Maciej Górka. Dlaczego
chcę otrzymać obywatelstwo Sarmackie? Ponieważ zżyłem się już
z tym państwem. Otworzyłem tutaj własną firmę, która powoli
się rozwija. Czy nie lepiej wygląda, kiedy właściciel firmy
ma nadane obywatelstwo? Od razu można nabrać zaufania do
firmy. Lecz nie tylko ze względu nafirmę chcę otrzymać
obywatelstwo. Gdy jest się obywatelem, jest się bardziej
szanowanym wsród innych sarmatów, a to jest bardzo ważne dla
mnie. Gdybym otrzymał obywatelstwo, starałbym się wstąpić w
szeregi Narodowego Związku Monarchistycznego. Chciałbym mieć
też możliwość głosowania w referendum.

Maciej Górka

Adres IP: 80.54.187.97
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2006 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Wiktor Badowski
Data i miejsce urodzenia: 02.12.1985 Radom
Miejsce zamieszkania: Radom
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-04-14 (14)
Identyfikator: A6984

 Wasza Książęca Wysokość,
 Pragnę przedłożyć przed Twe oblicze ten oto wniosek,
prosząc jednocześnie o przyznanie mojej skromnej osobie
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Powoduje mną przemożona chęć
pomocy i aktywnego uczestnictwa w życiu tego szacownego
społeczeństwa, jak również większego zagłębienia się w jego
struktury. Chciałbym być identyfikowany z Sarmacją, przez co
łatwiej będzie mi rozsławiać ją poza jej granicami. Poza tym
nikt, kto nie posiada obywatelstwa nie jest traktowany w
Sarmacji poważnie i w rozmowach prywatnych na porządku
dziennym są zastanawiające pytania "to ty zostajesz?", albo
lekceważące, choć nadal zabawne i w dobrym tonie zwroty
(traktuje je zresztą jak próby motywacji do zostania
obywatelem).
 Ze swojej strony obiecuję aktywną pomoc Sarmacji oraz
możliwie największe zaangażowanie. Poznałem tu wiele
ciekawych osób i mam nadzieję poznać ich jeszcze więcej,
dlatego też chciałbym w przyszłości spróbować
wszystkiego-prowadzenia firmy, pracy administracyjnej,
twórczej, a nawet polityki. To kolejny powód, dla którego
uniżenie i pokornie proszę Waszą Książęcą Wysokość o nadanie
mi obywatelstwa. Identyfikacja z jedną z partii politycznych
to nie tylko wyrażenie własnych poglądów, ale również
możliwość ciekawych dyskusji oraz poznania wielu osób w
wyższych kręgach. Zdając sobie z tego sprawę chciałbym
zapisać się do partii najwcześniej, jak to możliwe, a jutro
mija 14 dni, odkąd jestem zapisany do Księstwa Sarmacji.
Próbkę mojej aktywności Wasza Wysokość może zobaczyć
aktualnie na LDKS, KAW oraz w komentarzach gazet Sarmackich.
Obiecuję, że będzie się ona jedynie zwiększać, tak samo jak
moje czynne zaangażowanie w inicjatywy naszej mikronacji. Mam
sporo pomysłów, na razie związanych głównie z wojskiem, ale
nie chciałbym być posądzony o szpiegostwo i z ich realizacją
postanowiłem poczekać aż do uzyskania obywatelstwa.
 Mając nadzieję na przekonanie Jaśnie Pana, przesyłając
wyrazy najgłębszego szacunku i oczekując rychłej odpowiedzi,

Wiktor Filip Badowski-Karakachanow

Adres IP: 82.139.35.103
Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.12) Gecko/20050920 Firefox/1.0.7

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny