Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 4297 [X]

Grodzisk, dnia 3 czerwca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2010 r. stwierdzam zrzeczenie się obywatelstwa sarmackiego przez Pana Adam kaw. Peterelliego.

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny