Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 430 [X]

Grodzisk, dnia 5 maja 2006 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Namiestnika pro tempore Hrabstwa Gellonii

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r., na wniosek Namiestnika Hrabstwa Gellonii z dnia 5 maja 2006 r., powołuję Pana BARTOSZA kaw. JANICZKA na urząd Namiestnika pro tempore Hrabstwa Gellonii na okres dwóch miesięcy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z dniem 7 maja 2006 r.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny