Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4302 [X]

Grodzisk, dnia 6 czerwca 2010 r.

Postanowienie Namiestnika Starosarmacji

w sprawie powołania ministrów (uchylony)

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 Małej Konstytucji, na wniosek Premiera powołuję:

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny