Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4305 [X]

Grodzisk, dnia 10 czerwca 2010 r.

Postanowienie Premiera Starosarmacji nr 1

w sprawie odwołania i powołania dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych (uchylony)

§ 1.

Odwołuję ze stanowiska dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych Pana Rhadmora Ravendorff-Marcjan-Chojnackiego.

§ 2.

Powołuję na stanowisko dyrektora Grodziskich Zakładów Komunikacyjnych Pana Patryka Fresh.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Szymon bar. Nowicki,
Premier Starosarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny