Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiUchwały Senatu, poz. 4306 [X]

Srebrny Róg, dnia 11 czerwca 2010 r.

Uchwała Senatu Królestwa Teutonii nr 4/2010

o uhonorowaniu JKM Łukasza Augusta

Obywatele teutońscy zgromadzeni w Senacie Królestwa pragną wyrazić swoje podziękowania dla Jego Królewskiej Wysokości Łukasza Augusta za jego trud i pracę położone dla Królestwa Nowej Teutonii i Królestwa Teutonii podczas ponad trzyletnich rządów. Wkład Jego Królewskiej Wysokości w budowę Teutonii jest nieprzeceniony, a wszyscy Teutończycy patrzą nań z wielkim uznaniem, pamiętając jak wiele zarówno oni, jak i samo Królestwo swojemu Królowi zawdzięcza.

Jego Królewska Wysokość zawsze był wzorowym Teutończykiem, dla którego dobro swojej Ojczyzny było najwyższym przykazaniem. Dla wszystkich może on stanowić wzorzec nie tylko znakomitego talentu, rzetelnej pracy, ale i zaangażowania w budowę naszego wspólnego dobra. Jego Królewska Wysokość Łukasz August przez wiele lat swojej działalności dobrze przysłużył się Teutonii, za to cały Senat składa Mu wyrazy podziwu, szacunku i uznania.

(—) Mikołaj kaw. Wiśnicki,
Marszałek Senatu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny