Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaRozporządzenia wykonawcze władz prowincji, poz. 4316 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2010 r.

Rozporządzenie Namiestnika Starosarmacji

o rejestrze partii politycznych (uchylony)

Art. 1.

Działając na podstawie Ustawy Starosarmacji o wyłanianiu Parlamentu, tworzy się Rejestr Partii Politycznych Starosarmacji.

Art. 2.

Rejestr prowadzi Namiestnik.

Art. 3.

  1. Partia zgłaszająca swoje powstanie musi, zgodnie z Ustawą o wyłanianiu Parlamentu, mieć co najmniej dwóch członków–Starosarmatów.
  2. Przedstawiciel partii przedstawia Namiestnikowi jej statut oraz listę członków. Namiestnik niezwłocznie wpisuje partię do Rejestru.

Art. 4.

  1. Zgodnie z Ustawą o wyłanianiu Parlamentu, partie zobligowane są do prowadzenia stale aktualizowanego spisu członków celem określenia liczby tych członków.
  2. Spis określony w ust. 1. musi być dostępny publicznie, lub też partia co miesiąc przedstawia spis Namiestnikowi. Partia jest też zobowiązana do przedstawienia spisu na żądanie Namiestnika.

Art. 5.

W przypadku stwierdzenia nieścisłości w spisie dostępnym publicznie lub przedstawionym przez partię, Namiestnik wzywa partię do poprawienia spisu.

Art. 6.

W razie gdy spis zawiera wady pomimo wezwania Namiestnika do poprawienia go, Namiestnik samodzielnie określa liczbę członków danej partii.

Art. 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia..

(—) Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny