Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4318 [X]

Grodzisk, dnia 8 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania Rządu

§1.

Na podstawie Art. 3 Dekretu Księcia Sarmacji nr 152 o sukcesji sprawując tymczasowo władzę książęcą w związku z Dekretem Księcia nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości na wniosek Kanclerza JKW Piotra Mikołaja powołuję:

1. Pana Mikołaja kawalera Wiśnickiego na urząd Ministra Informacji
2. Pana Łukasza kawalera Jakubowskiego na urząd Ministra Oświaty
3. Pana Marka barona Lipę-Chojnackiego na urząd Ministra Samorządu Terytorialnego
4. Pana markiza Jakoba na urząd Ministra Solidarnego Państwa
5. Pana Radosta Trzpiota na urząd Ministra Sprawiedliwości
6. Pana Michaela diuka von Lichtensteina na urząd Ministra Spraw Zagranicznych
7. Pana Marcina kawalera Grzelaka na urząd Sekretarza Stanu do spraw Informacji Publicznej

§2.

Kanclerz zostaje upoważniony do określenia kompetencji, obowiązków i zadań ministrów.

§3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Michał v-hr. Michaelus,
Marszałek Izby Poselskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny