Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 4326 [X]

Grodzisk, dnia 12 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie funcjonowania dworu w czasie tymczasowego sprawowania władzy Książęcej

§1

Na czas tymczasowego sprawowania władzy Książęcej - w związku z czasową nieobecnością dwóch członków Dworu Książęcego oraz sprawowania przez jednego z nich władzy Książęcej zawieszam w obowiązkach sekretarzy Dworu Książęcego, jednocześnie powierzam kierowanie Dworem Książęcym oraz powołuję na funkcję Dyrektora Generalnego Dworu Książęcego - Michała v-hr. Michaelusa.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O’Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny