Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 433 [X]

, dnia 17 kwietnia 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 30/2006

w sprawie uchylenia niektórych dekretów (uchylony)

Art. 1.

Z dniem wejścia w życie dekretu tracą moc:

  1. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 18/2005 z dnia 16 stycznia 2005 roku o tytułach honorowych.
  2. Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 27/2005 z dnia 5 września 2005 roku o Służbach Bezpieczeństwa.
  3. Artykuł 5. Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 22/2005 z dnia 3 maja 2005 roku o Radzie Marchii.

Art. 2.

Dekret wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2006 roku.

Opublikowano w Dzienniku Praw dnia 6 maja 2006 r.

(-) markiz Jakob h. Teutonia,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny