Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 4332 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania sędziów Sądu Najwyższego

§ 1.

Na mocy art.8 pkt. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz Uchwały Izby Senatorskiej w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r. odwołuję sędziów Sądu Najwyższego:

  1. Mikołaja markiza ARPED-MUZYK-LIBERI,
  2. Konrada hrabiego VON SCHLANGE-STAUFEN.

   § 2.

   Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

   (—) Jack diuk O’Neill
   Marszałek Izby Senatorskiej

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny