Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 4333 [X]

Grodzisk, dnia 14 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania sędziego Sądu Najwyższego

§ 1.

Na mocy art.8 pkt. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji, w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 92 o organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2009 r. oraz Uchwały Izby Senatorskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie sędziego Sądu Najwyższego z dnia 14 lipca 2010 r. powołuję sędziego Sądu Najwyższego Pana Filipa Wieniawę.

   § 2.

   Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

   (—) Jack diuk O’Neill
   Marszałek Izby Senatorskiej

   Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny