Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 4337 [X]

Grodzisk, dnia 16 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania urzędnika Dworu Książęcego

§1

Na czas Tymczasowego Sprawowania Władzy Książęcej powołuję w skład dworu Książęcego Pana Rhadmora kaw. Ravendorff-Marcjan-Chojnackiego.

§2

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O’Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny