Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 4340 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania Medalu Nadwyżki

§ 1.

Na podstawie art. 8 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję Medal Nadwyżki:

Panu ŁUKASZOWI kaw. JAKUBOWSKIEMU

za spokojny sen i wiekopomny wkład w utrzymanie bezpiecznego marginesu wolnego miejsca na serwerze.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny