Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRegenci i Rady Regencyjne, poz. 4341 [X]

Grodzisk, dnia 18 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania regenta

§ 1.


Na podstawie art. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 129 o Regencie z dnia
15 stycznia 2004 r. powołuję Pana KRZYSZTOFA JANUSZA diuka KOWALCZYKOWSKIEGO na urząd Regenta
Księstwa Sarmacji.

§ 2.


Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał Feliks

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny