Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4348 [X]

Grodzisk, dnia 21 lipca 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania członka KKW


Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 103 Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. postanawiam:

  1. Powołać do składu Książęcej Komisji Wyborczej Zbyszko hr. von Thorn-Broniek jako członka właściwego we wszystkich sprawach określonych ustawą.

(-) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny