Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 435 [X]

, dnia 21 kwietnia 2006 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 31/2006

o Kancelarii Namiestnikowskiej (uchylony)

Art. 1.

Kancelaria Namiestnikowska jest urzędem podległym Namiestnikowi wykonującym zadania organizacyjno-techniczne związane z jego działalnością.

Art. 2.

  1. W skład Kancelarii Namiestnikowskiej wchodzą sekretarze powoływani i odwoływani przez Namiestnika.
  2. Kancelarią Namiestnikowską kieruje Szambelan, powoływany przez Namiestnika z grona sekretarzy, który odpowiada za jej działalność przed Namiestnikiem.

Art. 3.

Sekretarze otrzymują wynagrodzenie w wysokości 25 lt miesięcznie.

Art. 4.

(Niezatwierdzony)

Art. 5.

Dekret wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2006 r.

Opublikowano w Dzienniku Praw dnia 6 maja 2006 r.

(-) markiz Jakob h. Teutonia,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny