Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4364 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Senatorskiej


Na podstawie Art. 4 Ustawy Sejmu nr 103 Ordynacja wyborcza z dnia 16 maja 2010 r. zarządzam wybory do Izby Senatorskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 22 — 26 sierpnia 2010 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 28 — 30 sierpnia 2010 r. do godziny 21.00,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.is-kandydatury.sarmacja.org/ ,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.is-wybory.sarmacja.org/ ,
 5. Liczba wybieranych senatorów: 3,
 6. W składu Książęcej Komisji Wyborczej, jako właściwych we wszystkich sprawach określonych ustawą, powołuję:
  • p. Bartosza hrabiego Mackiewicza,
  • p. Zbyszko hrabiego von Thorn-Broniek,
  • p. Łukasza kawalera Jakubowskiego.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny