Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiDwór Książęcy i starostowie, poz. 4365 [X]

Grodzisk, dnia 7 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie odwołania urzędników Dworu Książęcego

§ 1.

W oparciu o art. 1 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji nr 593 o Dworze Książęcym postanawiam odwołać:

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny