Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 4368 [X]

Grodzisk, dnia 10 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 i art. 6 ust. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim i w związku ze zrzeczeniem się obywatelstwa stwierdzam, że:

p. kpr. Bratumił v-hr. Nowak-Azoramath

utracił obywatelstwo sarmackie.

 

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny