Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4387 [X]

Grodzisk, dnia 26 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

Art. 1.

Na podstawie art. 27 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 11 czerwca 2007 roku postanawiam, iż pan Adam Wojciech Szewc (AD596) zostaje wyróżniony nadaniem obywatelstwa sarmackiego.

Art. 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny