Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 4391 [X]

Grodzisk, dnia 31 sierpnia 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zwołania Izby Senatorskiej na obrady

§ 1.

Na podstawie odpowiednio art. 4 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 Ustawy konstytucyjnej o Sejmie:

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny