Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2010, poz. 4392 [X]

Grodzisk, dnia 1 września 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie powołania ministra

§1

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości i na wniosek Kanclerza kawalera Jakubowskiego powołuję na urząd Ministra Spraw Obywatelskich panią Karolinę hr. von Lichtenstein-Sobieszek.

§2

Określam główne kompetencje urzędu ministra spraw obywatelskich:

§3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Krzysztof Janusz diuk Kowalczykowski, Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny