Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

StarosarmacjaAkty uchylone, poz. 4395 [X]

Grodzisk, dnia 11 września 2010 r.

Ustawa

o wyłanianiu deputowanych do Parlamentu Starosarmacji (uchylony)

Art. 1.

Deputowanym do Parlamentu Starosarmacji może być każdy Starosarmata, rozumiany jako mieszkaniec Starosarmacji od co najmniej 30 dni, obywatel Księstwa Sarmacji.

 

Art. 2.

Deputowanych w liczbie od 3 do 5 powołuje Namiestnik spośród aktywnych Starosarmatów:
- jednego na wniosek Wielkiego Mistrza Zakonu Feniksa.
- trzech spośród kandydatów popartych przez Starosarmatów; poparcie określa się poprzez tajne głosowanie, a Namiestnik powołuje tych, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów. Każdy Starosarmata może poprzeć tylko jednego kandydata. O ile kandydatów jest mniej niż trzech, Namiestnik powołuje mniej niż trzech deputowanych;
- jednego z własnej inicjatywy.

 

Art. 3.

Kadencja deputowanych trwa cztery miesiące.

 

Art. 4.

Namiestnik może odwołać deputowanego, jeśli jest nieaktywny przez co najmniej 3 tygodnie.

 

Art. 5.

a) Ustawa wchodzi w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Praw.
b) Traci moc Ustawa o wyłanianiu Parlamentu z 17 maja 2010 r.
c) Po wejściu w życie niniejszej ustawie, po 14 dniach ulega rozwiązaniu Parlament, a Namiestnik przystępuje do wyłonienia nowego.

Piotr diuk Hasselandzki,
Namiestnik Starosarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny