Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4402 [X]

Grodzisk, dnia 26 września 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podst. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2010 r. nadaję obywatelstwo sarmackie:

1. Panu Piotrowi Swarzewskiemu (AD718)

2. Panu Adamowi Kieżgajło (AD733)

3. Panu Bratumiłowi Nowak-Azoramath (A7970)

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O`neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny