Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 4403 [X]

Grodzisk, dnia 26 września 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie pozbawienia obywatelstw sarmackich

§1


W związku z nieaktywnością systemową pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

1. Bartosz Kremza (T1179)
2. Shover I Mocny (T1157)
3. Agnieszka s.d. Jastrzębska (T1087)
4. Kamil Żytomirski (AD599)
5. Patryk Fresh (AD510)
6. Michał Edward Majewski (AD465)
7. Piotr Radziwiłł (AC953)
8. Maciej von Olsztyn (AC929)
9. Józef Fischer (AC473)
10. Mircan Mircanski (AC272)
11. Józef Sarmecki (AB875)
12. Adam Rajkiewicz (AB208)
13. Teresa s.d. Kaczyńska - von Lichtenstein zd. Weber (A9881)
14. Marcin kaw. Grzelak(A9844)
15. Loran Kras (A9651)
16. Mateusz hr. von Lichtenstein-Iontz (A9149)
17. Krzysztof Sokołowski(A8782)
18. Edyta bar. Konias zd. von Thorn-Browarczyk(A8696)
19. Konrad hr. von Schlange-Staufen (A8246)
20. Ice Tea (A8233)
21. Paviel v-hr. von Thorn-Browarczyk (A8218)
22. Daniel v-hr. von Staufen (A7853)
23. Paweł Polański (A7828)
24. Krzysiek v-hr. Czugała (A7782)
25. Jan hr. via Teutończyk (A7698)
26. Mikołaj mar. Arped-Muzyk-Liberi (A5781)
27. Daniel Wilczyński (A5551)
28. v-hr. Accursius (A2496)
29. Marcin Suchta (A2395)
30. Mateusz Cezar (A1360)
31. Przemysław Figiel (A1187)
32. Mateusz hr. Bartkowiak (A0725)
33. w s (A0611)
34. Damian mar. Konieczny (A0003)
35. Ariston z Chios (A8470)


§2


W związku ze zrzeczeniem się stwierdzam utratę obywatelstwa sarmackiego przez następujące osoby:
1. Aaron hr. von Lichtenstein-Rozman(A9211)
2. Tomasz bnt Sokołowicz (A9983)


§3


1. Postanowienie wchodzi w życie z dniem 27 września 2010 r., z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zastrzega się możliwość dokonania korekty w  niniejszym postanowieniu jeżeli do dnia 30 września ustanie przyczyna oraz informacja taka zostanie przekazana Koronie poprzez forum centralne.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny