Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 4425 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2010 r.

Ustawa Sejmu nr 112

o świętach i uroczystościach państwowych (uchylony)

(Ustawa uchylona Ustawą Sejmu nr 147 o uchyleniu i zmianie niektórych ustaw z dnia 5 marca 2012 r.)

Art. 1.

Świętami i uroczystościami państwowymi są:

 1. urodziny Księcia,
 2. 27 stycznia — święto Organizacji Polskich Mikronacji (rocznica powstania w 2007 r.),
 3. 28 lutego — Dni Dziedzictwa Narodowego,
 4. 5 maja — święto Sejmu (rocznica zebrania się po raz pierwszy Komisji Organizacyjnej Księstwa Sarmacji w 2002 r.),
 5. 25 maja — rocznica powstania Księstwa Sarmacji,
 6. 30 sierpnia — Dzień Inkorporacji Teutonii,
 7. 31 sierpnia — Dni Dziedzictwa Narodowego,
 8. 8 września — święto Książęcych Sił Zbrojnych,
 9. 1 października — Dzień Powstania Loardii,
 10. 9 listopada — Dzień Baridasu,
 11. ostatni dzień każdego miesiąca — wręczanie nagrody Sarmackiej Inicjatywy Miesiąca.

Art. 2.

W trakcie Dni Dziedzictwa Narodowego wręcza się nagrody Złotego, Srebrnego i Brązowego Piksela.

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny