Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4432 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 605

w sprawie likwidacji Trybunału Honorowego

Mając uwagę nagminne nieprzestrzeganie przepisów związanych z trybunałem honorowym, jego dysfunkcjonalność oraz stale zdekompletowny skład. Widząc konieczność ustanowienia nowych przepisów w tym zakresie postanawiamy co następuje:

§1

Traci moc Dekret Księcia Sarmacji nr 363 o Trybunale Honorowym.

§2

  1. Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
  2. Z dniem wejścia w życie opróżnia się funkcje w Trybunale Honorowym.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny