Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4433 [X]

Grodzisk, dnia 21 października 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 606

w sprawie aktów prawnych Korony pozostających w mocy

Zgodnie z wolą  Izb Sejmu postanawiam co następuje w kwestii aktów normatywnych wydanych przez Koronę, wynikających z kompetencji wyłącznych:

§1

W mocy pozostają następujące akty prawne:

W mocy pozostają:

  1. Dekret Księcia Sarmacji nr 129 o Regencie z 15.01.2004,
  2. Dekret Księcia Sarmacji nr 152 o sukcesji z 29.04.2004,
  3. Dekret Księcia Sarmacji nr 416 o Radzie Regencyjnej z 31.08.2007,
  4. Dekrety Księcia Sarmacji o tytułach, orderach i odznaczeniach (48, 296, 387, 502, 554, 587),
  5. Dekret Księcia Sarmacji nr 593 o Dworze Książęcym z 15.05.2010,
  6. Dekret Księcia Sarmacji nr 595 o Rządzie Jego Książęcej Mości z 13.06.2010,

 

§2

  1. Inne akty normatywne wynikające z kompetencji wyłącznych Korony ulegaja uchyleniu.
  2. Dekret wchodzi w życie dwa dni od daty ogłoszenia.
  3. Zastrzega się możliwość dokonania korekt od dnia ogłoszenia do dnia wejścia w życie.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny