Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 4436 [X]

Grodzisk, dnia 23 października 2010 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 607

o ustanowieniu Medalu Koronacyjnego (uchylony)

§ 1.

Ustanawia się pamiątkowy Medal Koronacyjny, otrzymywany z mocy prawa przez mieszkańców Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji posiadających obywatelstwo sarmackie w dniu koronacji JKM Piotra II Grzegorza (23 października 2010 r.).

§ 2.

Dekret wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Jack diuk O`Neill
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny