Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 4442 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Izby Senatorskiej

Na podstawie art. 14 Ustawy Sejmu nr 103 — Ordynacji wyborczej z dnia 16 maja 2010 r., w związku z wygaśnięciem mandatu sen. Michaela diuka von Lichtensteina, zarządzam wybory uzupełniające do Izby Senatorskiej Księstwa Sarmacji:

 1. Termin przewidziany na zgłaszanie kandydatur: 28–30 października 2010 r.,
 2. Termin przewidziany na głosowanie: 1–3 listopada 2010 r. do godziny 21.00,
 3. Adres strony internetowej, na której możliwe jest zgłaszanie kandydatur w ustalonym terminie: http://www.is-kandydatury.sarmacja.org/,
 4. Adres strony internetowej, na której możliwe jest oddawanie głosów w ustalonym terminie: http://www.is-wybory.sarmacja.org/,
 5. Liczba wybieranych senatorów: 1,
 6. Skład Książęcej Komisji Wyborczej, właściwy we wszystkich sprawach określonych ustawą:
  • JKM Piotr II Grzegorz,
  • Jack diuk O’Neill,
  • Mateusz Quadina.

(—) Piotr II Grzegorz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny