Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 4444 [X]

Grodzisk, dnia 27 października 2010 r.

Postanowienie Księcia Sarmacji

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

My Piotr II Grzegorz,

Książę Sarmacji, Król Baridasu, Pan w Grodzisku, etc, etc,

 

§ 1.

Na podst. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 590 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2010 r. nadajemy obywatelstwo sarmackie:

1. Panu Patrykowi Fresh (AD510)

2. Panu Michałowi Kiełbasie - Krakowskiemu (AB328)

 

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny